• Lider Atlası

Girişimci Olma Nedenleri
Girişimcilik doğası gereği çeşitli riskleri üstlenmeyi zorunlu kılsa da insanların önemli fırsatlar elde edebilmesine de olanak sağlamaktadır. Para kazanmak, kendini kanıtlamak ve sosyal statü elde etmek gibi pek çok farklı sebep insanları girişimciliğe yöneltebilmektedir. Çevresel, sosyal veya kişisel konular girişimleri başlatmaya karar vermede etkili olabilmektedir. Başka bir deyişle her girişimcinin serüveni farklı nedenlerle başlamaktadır. Bazıları bağımsız hareket edebilmeyi öncelikli olarak isterken diğer bazı insanlar için başarabileceğini gösterme isteği daha ağır basabilmektedir. Kişiden kişiye ve elbette çevresel koşulların da etkisiyle girişimciliğe yönelme nedenleri farklılık göstermektedir. Burada genel anlamda girişimcilerin motivasyon kaynağı olan genel nedenlere göz atarak girişimciliği daha yakından tanımaya çalışacağız. İnsanları girişimci olmaya yönelten nedenleri sıralamak gerekirse;​

  • Kariyerini girişimcilik üzerine oluşturma isteği,

  • Ekonomik fayda temin etmek,

  • Ekonomik düzeyinin üzerine çıkmak,

  • Saygınlık kazanma aracı olarak sosyal statü sahibi olmak,

  • Topluma hizmet sunmak,

  • İstihdama katkı sağlamak,

  • Bağımsızlık isteği,

  • Kendini kanıtlama isteği,

  • Özgün düşüncelerini hayata geçirme isteği,

  • Başka seçeneklerin yokluğu.​

Burada sıralanan ifadeler dışında daha bir çok etken girişimciliğin başlatılması için tetikleyici olabilir. Girişimcilik türleri ile girişimci olma nedenleri arasında önemli bir bağ bulunmaktadır. Girişimci olma nedenlerine bağlı olarak girişimcilik türleri de çeşitlilik gösterecektir.


Girişimcilikte temel amaç ekonomik kazanç sağlamak olarak açıklansa da bahsi geçen girişimci olma nedenleri incelendiğinde bunların bütünüyle para kazanmaktan ibaret olmadıkları görülebilir. Mesela özgün bir fikri gerçekleştirme isteği tek başına para kazanma amacı ile ifade edilemeyecek bir durumdur. Aynı şekilde bağımsız olma isteği de kazanç elde etmenin ötesinde bir özelliğe sahiptir. Özellikle varlıklı kişilerin girişimciliğe yönelmesinde başarma ihtiyacının daha öncelikli olduğu söylenebilir. Buna karşın gelir düzeyi biraz daha düşük olan kişiler için temel çıkış noktası ekonomik durumunu iyileştirmek olabilir.Girişimci olma sebepleri arasında dikkati en çok çeken belki de başka seçeneklerin yokluğu nedeniyle girişimci olma düşüncesidir. Gerçekten de pek çok insan tatmin edici düzeyde gelir sağlayabileceği bir iş bulamadığında çareyi girişimcilikte bulabilmektedir. Çok az sermaye ile ya da borçlanarak kurulacak olan işletme ile geçim sıkıntısını atlatabilme düşüncesi insanları girişim kurmaya yöneltir. Bu şekilde girişimci olanların sayısı oldukça fazladır.

259 görüntüleme0 yorum