• Lider Atlası

Girişimcilik Türleri

En son güncellendiği tarih: Şub 3

Hayatın her alanında girişimciliğin izlerini görmek mümkündür. Bu nedenle birbirinden oldukça farklı çevre şartlarının ve ihtiyaçların kuşatmasında şekillenen farklı girişimcilik türlerinden söz edilebilir. Girişimcilik türleri zaman zaman girişimcilik çeşitleri veya girişimcilik tipleri biçiminde de açıklanmaktadır. En çok bilinen girişimcilik türleri şu şekilde sıralanabilir;


1. Orijinal girişimcilik: Özgün bir fikir geliştirerek bu fikrin hayata dönüştürülmesi için kendi yetkinlikleri ile oluşturulan girişimler olarak açıklanabilir. Daha önce düşünülmemiş bir iş fikrini veya görülememiş bir iş fırsatını hayata geçirmek orijinal girişimcilik kapsamında değerlendirilmektedir.


2. Profesyonel Girişimcilik: Potansiyelini yeterince kullanamayan mevcut işletmenin alanında uzman birine devrini ifade eden bir girişimcilik türüdür. Profesyonel girişimcilikte büyük ve iyi yönetilemeyen bir işletmenin profesyonel girişimcilere satışı söz konusudur. İşletmenin satın alınmasının ardından teknolojinin veya süreçlerin iyileştirilmesi sağlanarak potansiyelin kullanılmaya başlanması ve bu yolla yeni fırsatlar elde edilmesi mümkün olabilmektedir.


3. Teknik Girişimcilik: Teknik girişimcilik özellikle günümüzde teknolojinin ulaştığı nokta itibariyle daha çok teknolojiye ve Ar-Ge çalışmalarına ağırlık verme ile ilgilidir. Günümüzdeki teknoloji şirketleri teknik girişimcilik için verilebilecek en güzel örneklerdir. Teknik girişimcilikte, girişimciler büyük çoğunlukla teknik eğitim almış kişilerdir.


4. Girişimci Girişimciliği: Girişimcilik konusunda tecrübe sahibi kişilerin bu alanda yeni yeni boy göstermeye başlayan girişimcileri kendilerine çekerek bu kişilerin fikirlerini kullanmak, bu kişilere destek olmak ve yol göstermek gibi çeşitli yönleri içeren bir girişimcilik türüdür. Girişimci girişimciliği ortak iş yapma kültürünün gelişmesinde önemli bir model teşkil etmektedir. Girişimci girişimciliği ile güzel bir iş fikrine sahip olup da piyasa koşullarında herhangi bir tecrübeye veya bağlantılara sahip olmayan yeni girişimciler için önemli fırsatlar da söz konusu olabilmektedir.


5. Çevreci Girişimcilik: Diğer bazı girişimcilik türlerinde olduğu gibi sorunların içinden fırsat çıkarmak olarak da ifade edilen çevreci girişimcilik çağımızın en önemli sorunlarından olan çevre kirliliği ile ilgili yapılabilecekler üzerinde yoğunlaşır. Çöp veya atık olarak elden çıkarılan eşyalardan ekonomik değeri olan malzemelerin ayrıştırılması yani geri dönüşümün sağlanması hedeflenmektedir. Bu sayede çoğu kimse tarafından göz ardı edilen fırsatların değerlendirilmesi ve aynı zamanda çevre kirliliğinin çözümüne katkı sağlanması mümkün olabilmektedir.


6. Stratejik Girişimcilik: Özellikle son yıllarda hızlı bir biçimde değişen ve dönüşen iş dünyası çevresel koşulların daha çok dikkate alınmasını gerektirmektedir. İş dünyasında meydana gelebilen çeşitli olaylar farklı sektörlerde ve farklı pazarlarda etkilerini hissettirebilmektedir. Bu nedenle çevresel koşulların daha sistemli bir biçimde ele alınmasını ve kararlar verilirken çevrenin göz önünde bulundurulmasını vurgulayan stratejik girişimcilik kavramı daha çok önem kazanmaktadır. Yoğun rekabetin yaşandığı günümüz koşullarında girişimcilerin stratejik bir bakış açısı ile hareket etmek zorunda oldukları savunulabilir.


7. Sosyal Girişimcilik: Toplumsal sorunlara duyarlı olmayı da ayrıca vurgulayan sosyal girişimcilik; eğitim, sağlık, işsizlik, yoksullukla mücadele gibi konularda çeşitli sorunların çözümünde önemli bir rol üstlenmektedir. Daha önce kimsenin çözüme kavuşturmak için yeterince ilgilenmediği sorunların çözümüne odaklanarak eğitim, sağlık, insan hakları, çevre veya alt yapı gibi temel hizmetlerin ilgililere ulaştırılması sosyal girişimcilik sayesinde mümkün olabilmektedir. Bu girişimcilik türünde kar kadar toplumsal yarar da önemli bir motivasyon unsurudur.


Kısaca açıklanan girişimcilik türlerinin haricinde küresel girişimcilik, fırsat girişimciliği, akademik girişimcilik, kamu girişimciliği gibi daha pek çok girişimcilik türünden söz edilebilmektedir. Girişimciliğin farklı özelliklerine dikkati çeken bu tanımlamaları çoğaltmak mümkündür. Girişimcilerin aynı anda birden çok girişimcilik özelliği barındırabilecekleri de ifade edilmelidir.


#Girişimci #GirişimciTipleri #GirişimciÇeşitleri #Girişimcilik #GirişimcilikTipleri #GirişimciTürleri #GirişimcilikTürleri #GirişimcilikÇeşitleri

6 görüntüleme0 yorum