• Lider Atlası

İlham Veren Liderlik Sözleri

En son güncellendiği tarih: Şub 1Liderlik konusu insanlık tarihi kadar eskidir. Bu nedenle erken dönem düşünürlerinden itibaren askerler, politikacılar, iş insanları, akademisyenler gibi pek çok farklı kesimden insanın ilgi odağında yer almış bir kavramdır liderlik. Dolayısıyla liderliği tanımlamak, tarif etmek veya çeşitli özelliklerini vurgulamak için söylenmiş sayısız söz bulunmaktadır.


Bazen kısa bir söz oldukça derin anlamlar içerebilir. Oldukça geniş ve kapsamlı düşünceleri kısa ve sade bir ifade ile karşıdaki kişiye aktarmak mümkün olabilir. Üstelik bu ifadeler daha etkileyici ve daha akılda kalıcı olabilmektedir. Liderlikle ilgili olarak sarf edilmiş ifadeler oldukça zengin bir birikimin oluşmasına fırsat vermiştir.


Liderlikle ilgili sözler arasından düşündürücü ve en ilham verici liderlik sözleri aşağıdaki gibi listelendi.


Platon: Kendini yönetirsen dünyayı yönetecek gücü bulabilirsin.


Lao Tzu: Emretmeden yönetebiliyorsanız lidersiniz demektir.


J. Dewey: Çocuk, boyun eğmek kadar lider olmak için de eğitilmelidir.


Sadi Şirazi: Kaptanı Nuh olan kişi, denizin dalgasından korkar mı?


Lao Tzu: En iyi liderler, iş bittiğinde, insanların “bu işi biz başardık” diyebilmelerini sağlayan kişidir.


Jack Welch: Lider olmadan önce, kendinizi geliştirmekte başarı göstermelisiniz. Lider olduğunuzda ise, başkalarını geliştirmekte başarılı olmanız gerekir.


Steve Jobs: Benim işim insanlara iyi davranmak değil. Benim işim onları geliştirmek.

P. Williamson: Bana her şeyi kendi başıma deneme fırsatı veren bir iki iyi liderden öğrendiklerim, MBA sırasında öğrendiklerimden fazladır.


N. Ertaş: Gölgeye girenin gölgesi olmaz.


Jim Rohn: Liderlik mücadelesi için güçlü olunmalıdır, ancak kaba olunmamalıdır; kibar olunmalıdır, fakat zayıf olunmamalıdır; cesur olunmalıdır, fakat zorba olunmamalıdır; düşünceli olunmalıdır, fakat tembel olunmamalıdır; mütevazi olunmalıdır, fakat utangaç olunmamalıdır; gururlu olunmalıdır, fakat küstah olunmamalıdır.


Charles Schwab: Birlikte çalıştığın insanlara iyi hisler besleyemezsen, hiçbir zaman başarılı bir lider olamazsın.


D. Eisenhower: Liderlik, yapılmasını arzu ettiği şeyi, sanki kendileri arzu edercesine başkalarına yaptırabilmektir.


Ken Blanchard: Yönetici ya da lider olarak geçmişten ders almalı; ama geçmişte yaşamamalısınız. Gelecek için plan yapmalı; ama gelecekte yaşamamalısınız.


Çerkes Atasözü: Çoban kötü olursa koyunları kuzgun dahi götürür.


Japon Atasözü: Bin asker toplamak kolaysa da onlara bir general bulmak zordur.


Andrew Carnegie: Her şeyi kendisi yapmak veya bunu yaptığı için bütün takdiri kendisi toplamak isteyen hiçbir insan büyük lider olamaz.


C. Cooper: İlişkileri diri tutmak, özellikle liderliğe doğru ilerliyorsanız asli görevinizdir. İnsanları, gittiğiniz yere götürebilmelisiniz.


J. Q. Adams: Eylemleriniz başkalarının daha çok çalışması, daha çok öğrenmesi, daha çok hayal kurması için ilham kaynağı oluyorsa siz bir lidersiniz demektir.


A. Carnegie: Her şeyi kendisi için isteyen ve tüm saygınlığı kendisine atfeden biri gerçek lider olamaz.


J. Welch: Liderlik, vizyonu gerçeğe dönüştürebilme becerisidir.


Zaman içerisinde bu listede yer alması gerektiği düşünülen ifadelerle bu sayfanın genişletilmesi planlanmaktadır. Esasında yukarıda da ifade edildiği gibi liderlik literatüründe çok zengin bir birikim bulunmakta. Bu birikimi oluşturan kimi düşünceler bazen abartı veya gerçeklerden uzak olarak görülebilmektedir. Hatta bazı düşüncelerin de birbiri ile çelişmekte olduğu söylenebilir. Yine de liderliğin çok boyutlu ve çok renkli yönüne dikkati çeken her bir düşüncenin ve ifadenin önemi yadsınamaz.


#Liderlik #LiderlikleİlgiliSözler #İlhamVerenLiderlikSözleri #İlhamVerenSözler #LiderlikSözleri

19 görüntüleme0 yorum