• Lider Atlası

İnovasyon Nedir? Tanımı ve Özellikleri

En son güncellendiği tarih: Şub 1

Rekabet koşullarının ve teknolojinin hızla değiştiği günümüz dünyasında bu değişken koşullarla baş etmenin kilit kavramıdır inovasyon. Yenilik veya yenilikçilik gibi kavramlarla açıklanmaya çalışılsa da inovasyon, fayda veya değer ifade eden yenilikleri açıklayan özel bir ifadedir. Başka bir anlatımla her tür yenilik, inovasyon değildir. İnovasyonun yenilikle birlikte bir fayda sağlaması veya değer ifade etmesi gerekir.


Kavramın daha iyi anlaşılması için sade bir tanıma yer vermek uygun olabilir. Özellikle firmalar açısından inovasyon; “Belirli bir ürün, hizmet, süreç veya uygulamada çeşitli biçimlerde değer yaratılmasını başka bir ifade ile fayda elde edilmesini sağlayan her türlü yenilikinovasyon olarak adlandırılabilir.


Değer konusu sadece maddi anlamda düşünülmeyecek kadar geniştir. Bununla birlikte değerin ne olduğu hususunu sade bir biçimde ifade etmek ve konunun daha iyi anlaşılması bakımından aşağıdaki örnek açıklayıcı olabilir.

Sosyal medyada zaman zaman karşımıza çıkan bu örnek değerin anlaşılması bakımından son derece çarpıcıdır. Resimdeki demir kütleyi çeşitli teknolojileri kullanarak ve emek katarak başka bir şeye (kullanıma hazır bir ürüne) dönüştürdüğümüzde bu demir kütleye aslında bir değer katmış olmaktayız. Bu sayede hammadde halinde bulunan demir artık bir eşyaya dönüşerek daha yüksek değerden (fiyattan) müşterilere sunulacaktır.


Örneği inovasyonla birlikte ele aldığımızda; yeni bir ürünün elde edilmesi nedeniyle daha çok değer sağlama ve bu sayede bir inovasyon gerçekleştirilmesi mümkün olacaktır.


Yukarıda da sözünü ettiğimiz gibi değerin sadece parasal anlamda düşünülmemesi gerekir. Yapılan bir inovasyon sonucunda firmanın elde edeceği fayda veya değer, parasal olmayan çeşitli unsurlar da olabilir. Örneğin bilgi, zaman, prestij gibi.


Değer konusunu açıkladıktan sonra inovasyonun önemi ve gerekliliği konusunda bazı açıklamalara yer vermek uygun olur.


Değişim kaçınılmazdır. İstesek de istemesek de çevreden gelen değişim baskısı altında bir şeylerin değişmek zorunda kalacağı açıktır. Bu bakımdan inovasyon, firmaların çevreden gelecek olan bu değişim baskısına karşı kullanabileceği en önemli araçtır.


Coşkun sulara sahip hızla akan bir nehirde veya güçlü bir fırtınada bilinmedik bir yöne savrulmaktansa en azından yönünü tayin edebilecek, konumunu, gücünü korumaya yetecek beceriye sahip olmak hayatta kalmak için gereklidir. Firmalar için bu beceriyi sunacak olan şey inovasyondur. Firmaların değişim rüzgarında savrulmaktansa bu değişime bir nebze de olsa yön verebilmesi ve pazarda oluşan yeni koşullara kolayca uyum sağlayabilmesi ancak inovasyonla mümkün olabilmektedir.


Daha da ötesi üründe, hizmette veya süreçlerde gerçekleştirilecek çeşitli inovasyonlar, firmalara önemli fırsatlar sunarak yukarıda sözü edilen koşulların belirleyicisi olma imkanı da sağlayabilmektedir. İnovasyonun önemi ve firmalara sağladığı çeşitli avantajlar ilerleyen yazılarda daha geniş biçimde açıklanacaktır.

#İnovasyonYönetimi #İnovasyonunÖnemi #İnovasyonTanımı #DeğerKavramı #İnovasyon #İnovasyonKavramı

17 görüntüleme0 yorum