• Lider Atlası

İş Fikri

En son güncellendiği tarih: Şub 2
Girişimcilik konusunda iş fikrinin özel bir yeri bulunmaktadır. Bazen çok değerli bir iş fikri diğer ihtiyaç duyulan kaynakların yokluğunda bile harekete geçmeyi ve başarılı olmayı mümkün kılabilmektedir. Tersinden ifade edecek olursak birçok kaynağa sahip bir girişimci bazen iyi bir iş fikrine sahip olamadığı için yeni girişimlerde bulunamamaktadır. Dolayısıyla iş fikri, girişimcilik ve bunun başarısı üzerinde önemli bir belirleyiciliğe sahiptir.


​Peki iş fikri nasıl bulunur? İyi bir iş fikri bulabilmek için ihtiyaç duyduğumuz en temel özellik gözlem yeteneğidir. Eğer çevremizde olup bitenleri, yeni gelişmeleri olması gerektiği gibi gözlemleyip bize sunduğu fırsatları algılayabilirsek bu ihtiyacımız olan iş fikri için temel oluşturabilir. Fırsatlar, istenilen bir duruma ulaştıracak ortam, koşul veya olaylar olarak açıklanabilir. Fırsatlar gelecekte güzel şeylerin gerçekleşmesi için aralanan kapı olarak görülebilir. Günlük yaşantımızda fırsatların farkına varmak pek mümkün olamamaktadır.


Girişimcileri, sıradan insanlardan ayıran belki de en belirgin özellik kimsenin fark edemediği fırsatları görebilmesi ve bunları iş fikrine dönüştürebilmeleridir. Sıradan insanlar için aşılması güç olarak algılanan problemler, Girişimciler için büyük potansiyele sahip fırsatlar olarak algılanabilmektedir.


Ancak fırsatların görülüp tam olarak anlaşılması da her zaman yeterli değildir. Eğer fırsatları gören kişilerde bu fırsatları değerlendirmek için harekete geçecek cesaret yoksa fırsatın görülmüş olması pek bir anlam ifade etmemektedir.


İş Fikri Belirlemek

Öncelikle iş fikrinin başarılı olabilmesi, girişimcinin deneyimine ve becerilerine bağlıdır. İş fikrinin belirlenmesinde en önemli unsurlar deneyim, bilgi, beceri ve fırsatlardır. Girişimcinin bu unsurlara ne düzeyde sahip olduğu iş fikrinin başarısında belirleyici olmaktadır.


Genel anlamda her girişim belirli girdileri; emek ve teknoloji kullanarak başka bir çıktıya yani ürüne veya hizmete dönüştürme amacıyla gerçekleştirilir. Bu süreç değer katmak olarak da tanımlanabilir. Eğer belirli bir girdi herhangi bir değer katmadan sunulacaksa girişimciye zaten gerek de yoktur. Girişimcinin iş fikrini belirleme sürecinde yoğunlaşacağı temel düşünce, toplumun ihtiyaç duyduğu mal veya hizmetlerin tespiti ile bunların nasıl üretilebileceğidir. 


İş fikri belirlenirken göz önünde bulundurulması gereken en önemli kriterler aşağıdaki şekilde sıralanabilir;

  • İşin karlılığı,

  • İşin yapılabilirliği,

  • İşin yapılabilmesi için gerekli ekibin oluşturulabilirliği,

  • İşin yapılabilmesi için gerekli kaynakların bulunabilirliği,

  • Yapılacak işin müşteriler tarafından nasıl karşılanacağı,

  • Yapılacak işin girişimcinin yakın çevresindeki kişiler tarafından nasıl karşılanacağı,

Burada yer alan kriterler genişletilebilir. Mesela çevre konusunda duyarlılığı ile ön plana çıkan girişimciler iş fikri belirlenirken çevre sorunlarına ilişkin çözümleri değerlendirebilir. Benzer şekilde kadın, engelli veya toplumdaki dezavantajlı gruplar konusunda hassasiyet taşıyan girişimciler bu grupların istihdam şartlarını da değerlendirmeye katabilirler. Yukarıdaki sıralamada dikkat edilirse son iki madde iş fikri belirlenirken toplumun kültürel özelliklerinin dikkate alınması ile ilgilidir.


Belirlenen iş fikri; ender bulunan, buluş niteliği taşıyan veya ticari olarak koruma altına alınması gereken bir özelliğe sahipse Fikri Mülkiyet Hakları kapsamında yasal koruma altına alınması gerekebilir.


​İş fikrinin belirlenmesinin ardından bu fikrin hayata geçirilmesinin uygun olup olmayacağının araştırılması gerekmektedir. Bu araştırmaya ön araştırma veya fizibilite adı verilmektedir. İş fikri çeşitli açılardan incelenir ve sonunda harekete geçilip geçilmeyeceğine karar verilir. Eğer fizibilite sonucunda iş fikrinin karlılığının ve başarı ihtimalinin düşük olduğu görülürse bu sayede kaynak, zaman ve enerji kaybından korunulmuş olur.


Özetlemek gerekirse girişimcilerin fırsatlar konusunda uyanık ve tetikte olması gerekmektedir. Teknolojik değişim, insanların beklentileri, siyasal veya ekonomik değişimler gibi pek çok etken yeni fırsatların ortaya çıkmasına yol açabilir. Bu durumlarda fırsatları görebilen ve gerçekleştirilebilecek iş fikrine dönüştürebilen girişimciler başarılı olabilmektedir.


#Fizibilite #ÖnAraştırma #Fırsatlar #İşFikriNasılBelirlenir #Girişimcilik #İşFikriNasılBulunur #İş #İşFikri #FırsatlarıDeğerleme

1 görüntüleme0 yorum