• Lider Atlası

İşgören Seçimi

En son güncellendiği tarih: Şub 3

Örgütler farklı sebeplere bağlı olarak yeni üyelere ihtiyaç duymaktadırlar. Bu ihtiyacı karşılama konusunda en önemli öncelik doğru iş için doğru kişiyi bulabilmektir. Görevin gerektirdiği niteliklerden yoksun kişilerin istihdam edilmesi, örgütlerin performans ve verimliliklerinde olumsuz sonuçların ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. İşgören adayı seçimi sürecinin bu önemine bağlı olarak ve aynı zamanda teknolojide, işletme faaliyetlerinde ve işgücü arzında meydana gelen değişimlerin de etkisiyle doğru işe doğru adayın seçilmesini sağlamak için farklı yöntem ve uygulamalar geliştirilmiştir. ​


Öncelikle örgütlerin yeni insan kaynağına neden ihtiyaç duyduklarına göz atarak başlayalım. Örgütler aşağıdaki sebeplere bağlı olarak yeni üyelere kapılarını açabilirler.

  • Terfi, istifa, emeklilik, işten çıkarmalar gibi nedenlerle pozisyonların boşalması,

  • Yeni bölümlerin açılması,

  • Üretimde teknolojik değişimlerle yeni yeteneklere duyulan ihtiyaç,

  • Stratejilerde meydana gelen değişimler vb. nedenler olabilir.

Üretimde yeni teknolojilerin kullanılması yeni yeteneklerin işletmeye katılmasını zorunlu kılabilir. Örneğin yedek parça üreten bir fabrika; döküm teknolojisi kullandığında döküm ustasına ihtiyaç duyarken günümüzde oldukça yaygınlaşan CNC makinelerinin kullanımına geçiş yapmak istediğinde artık bilgisayarda teknik çizimler yapabilen, yeni makinelerin kullanımını, bakımını yapabilecek çalışanlara ihtiyaç duyacaktır. Stratejilerde meydana gelen değişimler de işletmeye yeni insan kaynağının katılımını gerektirebilir. Önceliğini üretime vermiş olan bir işletme satışların üretimle orantısını sağlayabilmek için kısa ve orta vadeli stratejik planlarında pazarlama ve reklam bölümlerine ağırlık kazandırmayı tercih edebilir. Bu tercih yeni satış elemanlarının ve tanıtım sorumlularının istihdam edilmesini gerektirebilir.


İş analizlerinin ve iş tanımlarının hazırlanmasının ardından açık pozisyonlara uygun adayların temin edilebileceği kanallar belirlenmiş olur. Bu kanallar vasıtasıyla pozisyonlar için yetenekli adayların bulunması amaçlanır. İşletme kendi çalışanları arasından transfer (yatay) veya terfi (dikey) yoluyla açık pozisyonun doldurulmasını tercih edebilir. Dış kaynaktan yani işletme dışından yeni adayların istihdamı da tercih edilebilir. Yeni eleman temini konusunda dış kaynaklar ile çeşitli şekillerde irtibat kurmak mümkündür. Örnek olarak iş ilanları, doğrudan gelen başvurular, iş kurumları, özel istihdam büroları ve eğitim kurumları uygun adaylara ulaşmada kullanılacak kanallar olabilir. İşletmenin, ihtiyaç duyduğu elemanları iç kaynaktan mı yoksa dış kaynaktan mı sağlayacağına karar vermesinde işletme politikasının etkili olabileceğini ifade etmek gerekir.


İşletme, açık pozisyonlara uygun kanallardan başvuruların yapılmasını sağladıktan sonra yapılan başvurular arasında uygun adayı belirlemek için çeşitli teknikler kullanır. Uygulanan teknikler ile elde edilen bilgiler uygun adayın seçimi konusunda karar vermede kullanılır. Bu tekniklere başvuru formu, çeşitli testler, fiziki yeterlilik kontrolü, mülakat örnek olarak gösterilebilir. Söz konusu tekniklerden yararlanılarak aday hakkında olumlu veya olumsuz olacak şekilde bir karara varılır.


Çeşitli unsurların etkisi ile karmaşık bir hal alan personel seçimi sürecini yönetecek sorumluların profesyonel becerilerinin önemi ön plana çıkmaktadır. Konusunda yetkin bir uzmanın seçim sürecini yönetmesi ile birçok olumsuzluğun önüne geçmek mümkün olabilecektir. Seçim sürecinde dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise değerlendirme için objektif kriterlerin belirlenmesidir. Böylelikle hem işletmeye duyulan güvenin sarsılması önlenir hem de adaylar arasından en uygununun seçilmesi mümkün olur.


İşe kabul edilen yeni personele görevlendirileceği pozisyon, görev ve sorumlulukları hakkında gerekli bilgi sağlanır. Yeni üye özellikle dış kaynaktan gelmiş ise işletmenin kültürü, yapısı ve ilgili iş ilişkileri gibi konularda bilgilendirilmesi adaptasyon sürecinin daha erken atlatılmasını kolaylaştırabilmektedir.


#İşBaşvurusu #İşgörenSeçimi #İnsanKaynakları #Yönetim #PersonelSeçimi #İnsanKaynaklarıUygulamaları #İşgören #İnsanKaynaklarıYönetimi

1 görüntüleme0 yorum