• Lider Atlası

İşletme ve Önemi

En son güncellendiği tarih: Şub 1
Ülke ekonomilerinin en temel ögelerinden biri şüphesiz ki işletmelerdir. Hem toplumun ihtiyaçlarını karşılama hem de ekonomik kalkınma bağlamında işletmeler önemli rol oynamaktadır. Sade bir ifade ile işletmelerin kar sağlamak amacıyla, toplum için faydalı mal ve hizmetler üreten örgütler olduklarını söyleyebiliriz. Kişisel ihtiyaçlarımızdan sosyal ihtiyaçlarımıza kadar pek çok konuda işletmelerin bize sunmuş oldukları ürün veya hizmetleri kullanırız. Ancak işletmelerin üretim süreçleri ifade edildiğinden çok daha karmaşık bir görünüme sahiptir. Biraz daha ayrıntılandırmak gerekirse üretim faktörlerinin temin edileceği kaynakların belirlenmesinden, temin edilen üretim faktörlerinin mal veya hizmete dönüştürülmesine, bunun için kullanılacak teknoloji ve süreçlerden, üretilen mal veya hizmetlerin müşteriye sunulmasına kadar her aşama üzerinde titizlikle durulması gereken özelliklere sahiptir. Bu bakımdan işletme ilgili tüm bu süreçlerin yönetimi konusu önem taşımaktadır.


İşletmelerin mahiyetini ortaya koymak açısından yapılan pek çok tanım bulunmasına karşın bu tanımlarda işletmelerin diğer önemli işlevleri konusunda herhangi bir vurguya rastlanmaz. Bu nedenle İşletme konusunun tam olarak anlaşılabilmesi için tanımının yanında üstlendiği işlevleri de incelemek gerekir. Bu işlevlerden biri de işletmelerin istihdama yapmış oldukları katkıdır. İstihdamın artması veya işsizliğin azaltılması noktasında işletmeler çok önemli bir role sahiptir. Pek çok insan işletmelere ücretli çalışan olarak katılmak suretiyle geçimlerini sağlamaktadır. İşletmelerin istihdama sağladığı katkının sadece ekonomik değil aynı zamanda sosyal bir yönü olduğunu da değerlendirmek gerekir.

İşletmelerin sosyal yönden başka ne tür gelişmeler sağladığını da incelemek gerekir. İşletmelerin yeniliklere öncülük eden, değer üreten, alışkanlıkları değiştirerek toplumu dönüştüren birimler olduğunu da ifade etmek gerekir. Bütün bu sosyal gelişmelere çoğunlukla işletmeler tarafından öncülük edildiği kolaylıkla görülebilir. Bu sebeple işletmelerin, sadece ekonomik faydalar üreten ekonomik birimler olarak görülmesi konunun yüzeysel değerlendirilmesinden kaynaklanmaktadır.


Oysa işletmeler iki sebeple sosyal yönü oldukça ağır basan yapılardır. Birincisi toplumu oluşturan unsurlardan biri olarak çeşitli sosyo-psikolojik süreçleri bünyesinde barındırması ve toplumu oluşturan diğer birimler ile etkileşim içerisinde bulunmasıdır. İkinci sebep ise işletmelerin ürettikleri değerlerle toplumun gelişimini sağlaması ve bu yolla toplumu geleceğe taşımasıdır. Açıklanan bu sebepler düşünüldüğünde işletmelerin sosyal yönünün ne kadar önemli olduğu görülebilir.


İşletme kavram olarak çoğunlukla hacmine bakılmaksızın bütün kar amacı taşıyan örgütleri tanımlamak için kullanılmaktadır. Ancak bazı yazarların sadece küçük ölçekli örgütleri tanımlarken işletme kavramını kullandıkları görülmektedir. Buna göre yenilikçi uygulamalara ön ayak olabilen, fırsatları aktif olarak yakalamaya çalışan ve faaliyette bulunduğu sektörde söz sahibi olan örgütler için işletme kavramından çok girişim kurumları veya teşebbüs kavramlarını kullanmayı tercih etmektedirler. Bu yazarlara göre teşebbüsler pek çok işletmeyi bünyelerinde barındırırlar ve işletmeler de daha küçük ve daha bağımsız olarak düşünülmektedir.


#Teşebbüs #İşletmeTanımı #İşletme #İşletmeNedir #İşletmeKavramı

0 görüntüleme0 yorum

Şirketler

  • LinkedIn