• Lider Atlası

Liderlik Nedir?

En son güncellendiği tarih: Şub 1

“Liderlik tıpkı güzellik gibidir. Tanımlaması zordur ama karşılaşıldığında hemen anlaşılır.” W. Bennis


İnsan sosyal bir varlık olarak diğer insanlarla bir arada yaşama, dayanışma ve işbirliği içinde hareket etme eğilimindedir. Başka insanlarla bir araya gelmek bu kişilerle çeşitli düzeylerde etkileşim kurmak anlamına gelmektedir. Başka bir ifade ile birey, içinde yer aldığı gruptaki diğer bireyleri etkilemekte ve kendisi de bu bireylerden etkilenmektedir. Ancak grupta yer alan üyeler üzerinde daha belirgin bir etki uyandıran kişi liderdir. Liderin, takipçiler üzerindeki etkisinin varabileceği noktayı Konfüçyüs açıklamaktadır. Konfüçyüs, liderin iyi olması durumunda takipçilerinin de iyi olacağını, liderin bencil olması durumunda ise takipçilerinin de bencil olacağını savunmaktadır. Ancak bu ifade ile liderliğin sadece etkilemek ile sınırlı olduğunu düşünmek onu dar bir alana hapsetmek olur. Dolayısıyla bu yaklaşımla liderlik konusunun olması gerektiği gibi anlaşılması da mümkün değildir. Liderlik etkileme de dahil pek çok unsuru içinde barındıran oldukça geniş bir alanı ifade etmektedir.


Lider, takipçilerini çeşitli biçimlerde etkiler ancak bunun temelinde belirli amaçların gerçekleştirilmesi ve başarı arzusu vardır. Takipçilerin amaçlara odaklanmaları hatta bu amaçları kendi belirledikleri amaçlar gibi benimsemeleri büyük oranda lider tarafından gerçekleştirilir. Görüldüğü gibi etkilemenin ötesinde amaçların gerçekleştirilmesi de liderlik için temel bir konudur.


Yaygın bir biçimde, liderliğin sadece üst yönetimle ilişkilendirildiğini ve yine gerçekten uzak bir biçimde dar bir alan içerisinde düşünüldüğünü de ifade etmek gerekir. Oysa liderlik istisnasız tüm yönetim kademelerinde gerçekleşmektedir. Belirli bir şirketin veya kurumun sadece tepe yöneticisinin liderlik gösterdiğini düşünmek ve buna göre yargı oluşturmak hatalıdır. Özellikle belirli büyüklüğe sahip örgütlerde alt ve orta kademe yöneticiler yer almakta ve her birinin liderlik uygulaması söz konusu olmaktadır.


Liderliğin sadece biçimsel yani resmi anlamda oluşturulan örgütlerde bulunacağını, gayri resmi gruplarda liderliğin olmayacağını düşünmek de hatalı bir yaklaşımdır. Arkadaş grupları, ilgi grupları gibi pek çok grup kimsenin doğrudan müdahalesi olmaksızın doğal bir biçimde oluşurlar. Bu doğallıkta herhangi bir hiyerarşi veya üyeler arasında iletişim biçimi belirlenmemiş olmasına rağmen belirli bir kişinin lider olarak öne çıktığı gözlemlenir. Grup olarak yapılacaklar konusunda herkes fikir beyan edebilse de belirleyici olan daha çok liderin vereceği karardır.


Liderlik konusunda çeşitli hatalı yaklaşımları da açıklayarak liderliğin ne olmadığını açıklamaya çalıştık. Peki tam olarak liderlik nedir? Liderlik, grubun gerçekleştirmesi gereken amaçları en doğru biçimde belirleyebilmek, üyelerin bu amaçları gerçekleştirmek için yapılacaklara en yüksek düzeyde katılımlarını sağlamak amacıyla değer ve anlam yaratma sürecidir. Bu ifade ile liderlik çok yönlü ve geniş kapsamlı bir biçimde açıklanmaktadır.


#Liderlik #Önderlik #LiderlikNedir #Lider #Önderliknedir #Önder

0 görüntüleme0 yorum