• Lider Atlası

Para Kazanmanın En Muhteşem Yöntemi

En son güncellendiği tarih: Şub 2


Para Kazanmanın En Muhteşem Yöntemi

Günümüzde gençlerin hazıra alışkın, rahatlarına düşkün, üretmekten çok tüketmeye odaklı, değer yaratmaktan ziyade para kazanmaya tutkulu oldukları şeklinde ifadelere sıklıkla rastlamaktayız. Bu iddiaların haklılık payı yok değil. Bu nedenle gençlere para kazanma başka bir ifade ile hayatlarını kazanma konusunda farklı şeyler düşündürebilecek ve kariyer inşasında rehberlik edebilecek konulardan söz etmek uygun olacaktır.


Öncelikle para kazanmanın sayısız yöntemi olduğunu söyleyerek başlayabiliriz. En çok bilinen para kazanma yöntemlerini sıralayacak olursak;

  • Başka birinin yanında, bir şirkette veya devlet kurumunda ücretli olarak çalışmak,

  • Sahip olduğu kaynakları (ev, arazi, para vb.) kiraya vermek,

  • Sahip olduğu telif, buluş, patent gibi fikri mülkiyet haklarından gelir sağlamak,

  • Kendi girişimini başlatmak,

Anılan yöntemlerin her birisinde saygı duyulacak ve takdir edilecek yönler bulunmaktadır. Yine de para kazanmanın en iyi yöntemini bulmaya çalışan kişiler olarak yukarıda sıralanan yöntemler üzerinde biraz düşünmek gerekir.


Ücretli olarak çalışmak demek bir kişinin emeğini, çabasını, zamanını belirli bir ücret karşılığında başkası için sarf etmesi demektir. İster düşük ücretli bir iş olsun ister yüksek ücretli, genel çerçeve bu şekilde açıklanabilir. Bir kişi işverenin isteği doğrultusunda ortaya koyduğu çabasının karşılığında genellikle aylık veya haftalık dönemlerde belirli bir gelir elde eder. Bu gelir kişinin ve varsa ailesinin geçimini sağlamaya yöneliktir. Çoğu zaman risksiz bir gelir sağlama yolu olsa da kazanç genellikle düşük düzeyde olmakta ve sosyo-ekonomik düzeyini geliştirme fırsatı vermemektedir. Gelirin haricindeki konulardan da bahsetmek gerekirse; ücretli işçinin hangi işi yapacağı, yapmakla sorumlu olduğu işi nasıl yapacağı gibi konularda karar verme hakkı da bulunmamaktadır. Genellikle başkaları tarafından belirlenen işleri, yine başkalarının kararları ve planları doğrultusunda, başkalarının belirlediği hedeflere ulaşma amacıyla yapmak durumundadır. Dolayısıyla işi doğrudan yapan kişi olmak aslında pek de etken bir konum elde etmeye yetmemektedir. Ücretli çalışan, her yaptığı işle ilgili hesap vermek ve sorumlu olmak durumundadır. Sonuç olarak ücret karşılığı çalışmanın düşük gelir ve sınırlı özgürlük sebebiyle en muhteşem para kazanma yöntemi olmadığı ortadadır.


Bazı sektörlerde ücretli olarak çalışanlar belki kendi hedeflerini kendilerinin belirleyebildiklerini, değer üretebildiklerini, önemli görevler üstlenebildiklerini savunabilirler. Buna elbette itiraz da edilemez fakat iş dünyasına ücretli çalışan olarak katılanlar için genel ve yaygın koşullar yukarıda açıklandığı gibidir.


Kişinin elinde bulundurduğu ev, arazi, dükkan gibi gayrimenkulleri kiraya vermek suretiyle de para kazanması mümkündür. Aynı şekilde para, döviz, altın gibi menkul değerler kiraya verilerek faiz geliri sağlanabilir. Bu yöntemde kişinin para kazanmak için göstereceği çaba sıfıra yakındır ancak hayatını kazanırken değer üretme konusunda da sıfıra yakın olacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu şekilde para kazanmak için zaten öncesinde belirli bir serveti elinde bulundurmak gerekmektedir. Bu yöntem, en kolay para kazanma yöntemi olsa da en muhteşem para kazanma yöntemi olduğu iddia edilemez.


Kişiler sahip oldukları telif hakkı, patent, buluş gibi fikri mülkiyet hakları kapsamındaki eser ve fikirlerden de gelir sağlayabilirler. Başkaları tarafından kullanılmak istenmesi durumunda hak sahibine ödeme yapma zorunluluğu bulunduğundan bu tür eserlerin veya fikirlerin hak sahibi olanların para kazanmak için oldukça iyi bir yönteme sahip oldukları söylenebilir. Bu şekilde sağlanacak kazanç, değer yaratma noktasında kira gelirlerinden farklı olsa da ekonomik gelir düzeyinin kayda değer oranda gelişmesi çok kolay olamamaktadır. Yazarların çok azının zengin olabildiğini ve tabloların, onları çizen ressamların ölümünden çok sonra kıymetlendiğini göz önünde bulunduracak olursak aradığımız en muhteşem para kazanma yönteminin bu olmadığını hemen anlarız.


Sıra geldi para kazanmanın en muhteşem yöntemine. Evet para kazanmanın en muhteşem yönteminin girişimcilik olduğunu haykırabiliriz. Bunun için elimizde oldukça geçerli nedenler bulunmakta.


Her şeyden önce girişimcilik bir değer yaratma sürecidir. Değer yaratmak sadece parasal anlamda düşünülmemelidir. Girişimcinin kendisi, çevresindeki insanlar ve toplum için oluşturdukları değerlere örnekler verince değer yaratma sürecinin para ile sınırlı olmadığı rahatlıkla görülecektir.


Girişimci, kararlarını özgürce verebilir, ilgi duyduğu herhangi bir konuda çalışabilir hatta uzay araştırmaları, enerji üretimi, dijital ürünlerin geliştirilmesi gibi insanlık için oldukça yeni sayılabilecek ve heyecan uyandıran alanlarda öncü olmaya kalkışabilir. Hangi işi nasıl yapabileceğini, yöntemlerini, zamanını kendisi belirleyebilir. Bu nedenle ücretli çalışanlarla kıyaslanamayacak bir özgürlüğe sahiptir. Kimseye hesap vermek veya açıklama yapmak durumunda değildir. Kuralları, hedefleri ve yöntemleri belirleme hakkı girişimciye aittir. Dolayısıyla bu özgürlüğün ve tam tabiri ile bu “lüksün” para ile ölçülmesi mümkün değildir.


Girişimcilik; psikolojik, sosyolojik, ekonomik alanlarda önemli analizlerin yapıldığı bir süreçtir. “Kim hangi ürünü talep ediyor?”, “Kültürel kodlar tüketim alışkanlığında nasıl bir fark oluşturuyor?”, “Üretilecek ürünün maliyeti ve satış fiyatı ile toplumun genel gelir düzeyi arasındaki uyum ne düzeyde?” gibi pek çok soruya cevap aranana sorgulama süreci girişimciliğin doğasındandır. Dolayısıyla her soruda ve her sorunda kendi cevaplarını ve çözümlerini üretmek gibi yoğun bir zihinsel sürecin işletilmesi söz konusudur.


Girişimci kendisi ve istihdam edeceği kişiler için; yeni şeyler öğrenme, yeni yöntemler geliştirme, buluş gerçekleştirme gibi konularda önemli fırsatlar oluşturabilir. Başka bir ifade ile girişimci, çalışanlarına kendilerini geliştirebilmeleri, yeni şeyler öğrenebilmeleri için bir zemin sağlayabilir. Daha da önemlisi girişimciler genellikle koşulların kendilerini sürüklediği konularda değil de ilgi duydukları alanlarda çalışmaya yönelirler ve bu yüzden yaptıkları iş onlara yorucu gelmez. İlgi duyduğunuz işi yapıyorsanız çalışıyor sayılmazsınız çünkü iş size adeta bir oyun gibi gelecektir. Öyle ki aklınıza gelen fikirleri gerçekleştirmek için gece gündüz çalışmak size büyük haz verecektir.

Benzer şekilde girişimci, toplumun gereksinim duyduğu mal ve hizmetin üretimi gibi bir fonksiyonu yerine getirdiğinden burada da bir değer yaratma süreci söz konusudur. Paranız olduğunda bile bazı ürünleri bulmakta güçlük çekerseniz son cümlenin sadece para ile sınırlı olmadığını fark edebilirsiniz.


Girişimcilikte ciddi riskler söz konusu olsa da yüksek kazanç imkanı da bir o kadar yüksektir. Girişimciler, ücretli çalışanlarla kıyaslanamayacak şekilde sosyo-ekonomik düzeyini geliştirme imkanına sahiptir. Başka bir ifade ile girişimcinin elde edeceği kazanç onun ekonomik gelir düzeyini kayda değer ölçüde geliştirebilir. Daha da açık ifade etmek gerekirse girişimci orta veya alt gelir grubundayken zenginler kulübüne giriş bileti elde edebilir. Ücretli çalışanların hatta kira ve faiz gelirleri ile hayatını kazananların ekonomik düzeylerini bu ölçüde geliştirebilecek bir kazanç sağlama şansları oldukça düşüktür.

Tüm bu bilgiler ışığında girişimciliğin çok yönlü bir değer yaratma süreci olduğu anlaşılabilir.

Toparlayacak olursak Girişimcilikten başka hiçbir meslek kişiye;

  • özgür kalabilme,

  • değer yaratma,

  • ekonomik düzeyinin çok üzerinde kazanç sağlama,

  • kuralları, hedefleri ve yöntemleri belirleyebilme

fırsatlarını bir arada sunamaz. Bu sebeple şüphesiz ki para kazanmanın en muhteşem yolu girişimciliktir.


Günümüzde youtuber veya blogger şeklinde isimlendirilen kişilerin para kazanma yöntemlerinin daha iyi olduğu iddia edilebilir belki ama düzenli olarak yazılı, sesli veya görsel içerikler üreten bu kişilerin yaptıkları işlerin de bir tür girişimcilik olarak nitelendirilmesi mümkündür.


Meslek seçimi aşamasında olan genç insanlar yeterince düşündüklerinde girişimciliğin sunduğu bu özel ve eşsiz imkanları, kolaycılığa ve hazırcılığa tercih edeceklerdir. Üstelik para kazanırken değer yaratma ve hayatlarına özel anlamlar katma konusunda daha istekli hale geleceklerdir.


Para kazanmanın daha muhteşem bir yolu olduğunu düşünüyorsanız lütfen bunu yorum kısmında belirtiniz!


Lider Atlası tarafından titizlikle hazırlanan girişimcilik testi ile girişimci yönünüzün ne kadar güçlü olduğunu gözlemleyebilirsiniz. Ayrıca girişimcilik konusunda hazırlanan çeşitli yazıları girişimcilik kategorisinden inceleyebilirsiniz.


#Girişimcilik #Özgürlük #DeğerYaratma #ParaKazanmaYöntemi #Para #KararVerme #GirişimcilikTesti #DeğerYaratmaSüreci #FikriMülkiyetHakkı

12 görüntüleme0 yorum