• Lider Atlası

Yönetim Nedir?

En son güncellendiği tarih: Şub 3

Sanatların en eskisi, bilimlerin en yenisi


İnsanlar karşılamak zorunda oldukları ihtiyaçlarını her zaman tek başlarına karşılayamazlar. Ya da başarmak istedikleri amaçlarını başkalarının yardımı olmaksızın gerçekleştirmeleri her zaman mümkün olmayabilir. Bu nedenle başkaları ile işbirliği geliştirmek ve dayanışma içerisinde hareket etmek zorundadır. İnsanlar arasında geliştirilen bu işbirliğine uyum kazandırmak için de yönetim konusu ön plana çıkmaktadır. Yönetim en sade biçimde başkaları aracılığıyla iş görmek olarak açıklanabilir. Ancak yönetim kavramının kapsadığı unsurlar ve işlevler göz önünde bulundurulduğunda bu açıklamanın yönetim sürecini gerektiği gibi kavramada ve tanımlamada biraz eksik kalabileceği düşünülebilir. Yönetim sürecinde vurgulanması gereken hususlardan biri diğer insanlarla geliştirilen işbirliğidir. Tek başına yapılan işler için yönetimden söz edilemez. Yönetimden söz edebilmek için yapılacak işlerle ilgili başkalarının da sürece dahil olması gerekir. Yönetim süreci için vurgulanan diğer bir husus da ortak amacın varlığıdır. İşbirliği gerçekleştiren bireylerin başarmayı arzuladıkları amaçlarının olması gerekir.


Yönetim ile ilgili olarak üzerinde durulması gereken diğer bir konu da kaynak kullanımıdır. Amaçları gerçekleştirmek üzere yapılacak olan her iş için gerekli kaynağın verimlilik ve etkililik ilkelerine uygun bir biçimde kullanılması gerekmektedir. Verimlilik en az kaynak ile en çok faydanın sağlanması olarak düşünülebilir. Kaynaklar sınırlı ve yapılacaklar (ihtiyaçlar) sonsuz olarak görüldüğü için her tür kaynak kullanımında verimlilik ilkesinin esas alınması gerekmektedir. Etkililik ise amaçların başarımı konusunda sergilenen performans olarak görülebilir. Belirli bir amacı gerçekleştirmek veya gerçekleştirme noktasına çok yaklaşmak etkin bir çabanın ortaya konduğunun göstergesidir. Kaynakları verimli kullanmak etkili sonuçlar elde etmeye yetmediği gibi etkililiğin sağlanmış olmasıyla da verimliliğin sağlandığı iddia edilemez. Mesela bir pazarlama şirketi belirli bir dönemde satış rakamları konusundaki hedefini tutturmuş olabilir ancak bu onun, kaynaklarını nasıl kullandığı konusunda bir gösterge olamaz. Bütçe imkanlarının üzerinde bir reklam harcaması ile satış rakamları hedefi tutturulmuş ise etkililik sağlanmış ancak verimlilik ilkesine göre hareket edilmemiştir. Kaynakları verimli kullanmak adına da gerekli olan reklam harcamalarından kaçınılmış ise bu defa da satış rakamları hedefini tutturmak mümkün olmayabilir. Yani verimlilik ilkesine göre hareket edilmiş ancak etkililik sağlanamamıştır.


Yönetim ile ilgili vurgulanan diğer bir husus ise yönetimin belirli aşamalardan oluşan bir süreç olduğudur. Yönetim konusundaki öncül araştırmacılardan biri olan Henry Fayol, yönetim sürecini açıklarken süreçte yer alan aşamaları planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon ve denetim şeklinde sıralamıştır. Günümüzde yaygın olarak kabul edilen bu açıklama yönetim sürecinin daha iyi anlaşılmasını sağlamaktadır. Yönetici konumunda yer alan kişilerin mutlak suretle bu aşamaları izlemeleri ve her aşamanın başarısından emin olmaları gerekmektedir. Bu sayede yönetim süreci başarı ile tamamlanabilir.


Bu açıklamalardan sonra yukarıda ifade edilen çeşitli özellikleri kapsayan bir Yönetim tanımı yapmak gerekirse; Yönetim, belirli amaçları gerçekleştirmek üzere çeşitli kaynakların kullanıldığı, çabaların uyumlaştırıldığı ve planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon ve denetim aşamalarından oluşan bir süreçtir.


#Yönetimtanımı #Yönetim #Yönetimnedir #Verimlilik #Etkililik

2 görüntüleme0 yorum

Denetleme

Koordinasyon